Adwokat Michał Filec

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Filec

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, w tym w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, osobom prawnym, jak też jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Pomoc prawna świadczona jest w formie stałej obsługi prawnej, jak również w pojedynczych indywidualnych sprawach i jako porady prawne.

Adwokat Michał Filec

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem
magistra prawa (2015) oraz ekonomii (2017).

Tematami moich prac magisterskich na obu kierunkach były odpowiednio: „Instytucja służebności przesyłu w kontekście ochrony własności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Umowa leasingu w obrocie gospodarczym według Kodeksu cywilnego”.

W latach 2016-2018 odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, gdzie po zdanym egzaminie zawodowym zostałem wpisany na listę adwokatów. Ponadto posiadam certyfikat zawodowy mediatora oraz jestem wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, a także świadczę usługę mediacji w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej.

W trakcie studiów prawniczych odbywałem praktyki w sądach, kancelariach adwokackich oraz działałem w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Jako aplikant adwokacki współpracowałem z kancelariami adwokackimi nabywając doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz występowaniu przed sądami, organami ścigania oraz innymi instytucjami.

Posługuję się językiem angielskim i posiadam certyfikat TOLES Higher Level (angielski prawniczy). Znam podstawy języka niemieckiego oraz hiszpańskiego, które zamierzam w przyszłości rozwinąć.

Prywatnie w kręgu moich zainteresowań jest szeroko pojęta sztuka – głównie muzyka i film. Hobbystycznie bloguję w tym zakresie oraz uczestniczę w wielu festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych.

Adwokat Michał Filec

Przed spotkaniem, honorarium

Przed umówieniem spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy ze względu na możliwość udziału w czynnościach procesowych przed sądami oraz innymi instytucjami poza kancelarią, a także stałą współpracę z innymi podmiotami. Istnieje możliwość udzielenia porady prawnej lub podjęcia sprawy drogą mailową.

Honorarium i sposób jego zapłaty ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem stopnia skomplikowania danej sprawy, przewidywanym nakładem pracy adwokata oraz wartością przedmiotu sporu. Preferowana forma rozliczenia to ryczałt, jednak możliwe do uzgodnienia są również odrębne, bardziej elastyczne rozwiązania odnośnie płatności za daną usługę prawną (np. ratalne czy też z uwzględnieniem tzw. success fee). Cena jednorazowej porady prawnej kształtuje się najczęściej w granicach od 200 do 300 zł brutto.

Formularz kontaktowy

Jeśli mają Państwo pytania – jesteśmy dostępni pod adresem mailowym: adwokat@filec.pl. Mogą Państwo również skorzystać z formularza kontaktowego poniżej.

Adres

ul. Piłsudskiego 11/7
50-048 Wrocław

Kontakt

Tel: +48 881 626 678
E-mail: adwokat@filec.pl

Media
społecznościowe

Michał Filec Kancelaria Adwokacka